top of page

TRIVSEL PÅ JOBBET
- för hälsa & samarbete

AffärsPsykologiskPuls® (APP) är vårt tjänstekoncept som sätter ny standard för ett mer hållbar arbetsmiljö med utgångspunkt från modernaste förutsättningar.

 

Evidensbaserat pulsverktyg ingår som gör det enkelt att Lyssna, Förstå & Agera på det som sker i realtid. Ert SAM- och OSA-arbete ges ny kraft med verksamhetsnära work-flows präglat av praktiskt engagemang och vardagligt ägande. Ett engagemanget som också fångas upp genom eNPS (Employer Net Promoter Score). 

Stöd för analys och actions. Vid kränkande behandling lotsas medarbetarna tryggt framåt genom en helt anonym chatt och ni uppfyller villkoren i lagen för visselblåsning. Egna frågor kan ställas i pulsen och workshops och åtgärder anpassas till utfallen i er process, helt utifrån era önskemål.

ikon_lyssna.png

LYSSNA - låt rösten höras!


Varje vecka får medarbetarna berätta om sin arbetssituation genom att besvara tio frågor i en intelligent puls, direkt i en Weekli-app. Snabbt, smidigt och tryggt, det tar 20-30 sekunder och man svarar helt anonymt.


För kränkande särbehandling finns särskilt larmsystem inbyggt.

ikon_förstå-1.png

FÖRSTÅ - låt resultaten tala!

Grafiska gränssnitt och skrivna insikter gör det enkelt att få en djupare förståelse av vad som är på gång på er arbetsplats. Trender & prognoser visar vägen för enskilda, för team och för er som ledning.

Resultaten talar i strategiska nyckeltal ända ner på enskild frågenivå.

ikon_agera.png

AGERA - låt prestationen segra!

När mjuka humanfaktorer översatts till affärskritiska fakta, är det lätt att agera rätt. Något som gäller från den enskilda upp till styrelsenivån. Tillsammans säkerställer ni att kollegor trivs, att lagkraven efterlevs och att  affärsmålen överträffas

Dessutom får ni omedelbar feedback på hur era actions landat.

ikon_speakup_grande_5ea63352-232f-4c45-8dfa-0acae470c16b_550x.png

SPEAK-UP - Chatt & visselblåsarfunktion! 

Med Speak-UP funktionen fyller pulsen EU-direktivets krav på visselblåsarfunktion som arbetsgivare med 50< anställda behöver kunna visa. Ni får även en anonym chatt där man kan bolla tankar, ha dialog vid kränkningar och givetvis visselblåsa.

 

I chatten lotsas medarbetarna av vår affärspsykolog Jan Blomström.

ikon_askmore.png

ASK-MORE - Ställ era egna frågor! 
Med AskMore-funktionen kan ni nytta kraften i er organisation genom att hämta in medarbetarnas idéer och åsikter i helt egna frågor direkt genom pulsen. Snabbt och smidigt utan att störa era medarbetarna får ni resultat från varje team och upp till organisationsnivån.

Skapar inkluderande underlag för era actions och ökat engagemang.

ikon_puls.png

eNPS - Engagemang genom medarbetarnöjdhet!
Med eNPS (Employee Net Promoter Score) får ni kvitto på den lojaliteten era medarbetare visar sin arbetsplats. Det finns alltid jobb att göra för att stimulera en arbetsplatsens engagemang och eNPS är ett utmärkt sätt att starta er resa mot högre medarbetarengagemang.

Varje kvartal ges ett kvitto på gradens av ambassadörer för det ni håller på med.

 

ETT HELT SKALBART KONCEPT

 

GRUND

  • AffärsPsykologiskPuls© (APP) / Weekli  | 12-månaders abonnemang


TILLVAL

  • APP | Resultatsagent

  • APP | Pulsanalys 

  • APP | Pulscoachning

  • ​APP | SpeakUp

  • APP | AskMore

  • APP | Workshop – I, II & III

  • APP | Anpassad insats 

bottom of page