Butiken

Karusellbromsen

Många arbetsplatser har fått uppleva en chefskarusell. Kommentarer som ”-På 10 år har vi haft 12 chefer” eller ”-Vi har haft 4 chef på mindre än ett år” är inte ovanliga från medarbetare jag möter i mitt uppdrag som affärspsykolog. Många gånger dessutom med >>>

AV | AFFÄRSPSYKOLOG JAN BLOMSTRÖM

Många arbetsplatser har fått uppleva en chefskarusell. Kommentarer som ”-På 10 år har vi haft 12 chefer” eller ”-Vi har haft 4 chef på mindre än ett år” är inte ovanliga från medarbetare jag möter i mitt uppdrag som affärspsykolog. Många gånger dessutom med perioder där det helt saknats chef, eller bara med en tillförordnad på papperet.

För nästan alla dessa verksamheter gäller att medarbetarna gått in och tagit ett stort ansvar för att hålla verksamheten under armarna. På många sätt kan det upplevas som behjärtansvärt. Utan dessa vardagshjältar skulle säkerligen flera av verksamheterna ha kraschat totalt. Men medaljen har en baksida. Informell makt, spretande uppdragsfokus och bortprioriterade arbetsuppgifter är vanliga symtom.

Att som ny chef gå in och bli karusellbromsen i detta läge borde vara förbjudet utan ett uttalat mandat och ett från början påkopplat ledarstöd eller coachning.  Utan dessa förutsättningar blir man annars gärna bara en i raden av chefer som passerar revy. 

Allt för ofta får jag höra talas om medarbetare som avverkar chefer på löpande band, som om de vore monster som äter ledare till frukost. I min värld har man i så fall helt missförstått vad det handlar om. 

Att ta på dig rollen som karusellbroms, där du blir den som stannar kvar och stabiliserar situationen, förutsätter att du är inställd på att möta starka krafter. Inte onda krafter, utan helt enkelt starka krafter. Dina medarbetare är resursstarka människor i en på många sätt utsatt situation och ni möts mitt i starka psykologiska spänningsfält. 

Medarbetarna sitter säkerligen inne på såväl brist på tillit för en ledning som bevisligen övergett dem gång på gång. De har säkerligen utvecklat ett antal försvarsmekanismer för att skydda sig från att bli allt för tilltufsade av sin tillvaro. Vilket är helt rimlig för alla av oss. Det är ett av våra kännetecken som människor, även om vi här pratar om en arbetsplats. Frågorna som kräver sina svar står på led. -Kommer du att stanna hos oss? och -Dina företrädare sa också att de skulle stanna men gjorde det inte, varför ska vi tro på just dig?, är bara ett par av de ni behöver mötas i innan ni går vidare.

I medarbetarnas strävan efter att upprätthålla verksamheten under chefskarusellen, har en mängd subtila lösningar och prioriteringar varit nödvändiga hos såväl enskilda som i kollegiet som stort. Inte sällan med tillhörande beröm och uppmuntran från omgivningen. Lösningar och prioriteringar som med tiden kan ha växt fram till att utgöra personliga förmåner som blivit viktiga och ligger nära om hjärtat övertygelser, många gånger omedvetet. 

Samma lösningar och prioriteringar som du kommer in och sätter fokus på och vill få till förändring kring. -Så kan vi inte göra längre, tänker du och börjar styra upp i gamla eftersatta surdegar, ofta ivrigt påhejad från högra ledning. Du möts knappast av jubel och hurra-rop. Hellre en arsenal av försvarsmekanismer som kör sporrarna djupt ner i myllan, och det av en grupp som är van att ty sig till varandra när vinden viner. 

Är det då medarbetarna som är omöjliga och ett problem? Nej, så är det verkligen inte. Här handlar det om att och gå in och skapa rätt förutsättningar så det passar den erfarenhet din verksamhet bär på. 

Med rätt upplägg städar ni upp situationen tillsammans för att jobba smart och hållbart ihop mot era mål. Med fel upplägg utgör dina medarbetare just den situationen du ska städa upp, och den fighten vinner du inte. Att läsa av, analysera och tillsammans förstå det som sker utgör en grundförutsättning för att du tillsammans med din medarbetare ska kunna bromsa chefskarusellen. Ett komplext uppdrag man inte ska sitta själv med. Så när du tackar jag till ett uppdrag, se till att du får ett ledningsstöd redan från början. Eller när du som högre chef ger en underställd chef i uppdrag att gå in och agera karusellbroms, se då till att du alltid skickar med ett ledarstöd. Det borde vara lika självskrivet som att du skickar med ett telefonabonnemang och en dator för att kunna göra sitt jobb.

Nu bromsar vi chefskaruseller! Så medarbetarna blir vinnare och cheferna blir kvar! 

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.