Butiken

Prata om arbetsmiljö

På jobbet behöver vi kunna skratta tillsammans, svettas tillsammans, ja till och med gråta tillsammans. Vår arbetsmiljö berör oss alla och därför...

Vi måste prata om vår arbetsmiljö!

Det slår mig ofta hur vi har en tendens att göra saker så mycket svårare än vad det behöver vara. Något som så gott som alltid leder till att det upplevs som komplext och svårbemästrat och någonting som helst ”någon annan” behärskar. Man duckar gärna under radarn och hoppas att andra tar taktpinnen.


När det kommer till systematiskt arbetsmiljöarbete råder inga undantag. Inte sällan möts jag av suckar i rummet, blickar som himlar och kommentarer som ”-Vad har HR hittat på nu då?” och ”-Ja, Ja, chefen behöver ju kunna bocka av i årshjulet”. Som om det vore något som egentligen inte berör de som arbetar i verksamheten.

Men arbetsmiljön är ju det som var och en av oss har runt oss hela dagarna, varje dag. Därmed också givet att det är där arbetet med arbetsmiljön sker med de som har sin vardag där. 


Förvånansvärt många chefer känner sig dock osäkra med att släppa loss samtalen och saknar enkla verktyg som underlättar i processen. Därför känner jag mig extra glad idag när vi kunnat publicera Proleads nya tjänstekoncept AFFÄRSPSYKOLOGENS VERKTYGSLÅDA där första verktyget är just Arbetsmiljöarbete i vardagen. 


Tanken är att chefer (eller grupperna själva) får till ett enkelt och återkommande sätt för de som jobbar där stanna upp och pratar om hur de har det på sin arbetsplats. Att de sätter ord på, och delar sin bild av hur det ser ut, vart de vill och hur de tar sig dit. Ett steg åt gången, ett område åt gången, när de ändå träffs på sina ordinarie mötesarenor. På veckomöten, teamträffar, personalmöten eller planeringsdagar, med ett område i taget, fokuserar man på sin arbetsmiljö och enas kring mikrohandlingsplaner tillsammans.

Det är arbetsmiljöarbete i vardagen om du frågar mig. Att de som har sin vardag på jobbet löpande stämmer av och kommer överens om hur de vill ha det för att hjälpas åt mot sina mål. 


Det är som personliga tränarna säger. Det är den träning som blir av, som är en bra träning. Precis samma gäller för arbetsmijlön. Vi behöver prata och ha dialog om den på ett avdramatiserat sätt i vardagen. Det lägger grunder för kunna skratta tillsammans, svettas tillsammans, ja till och med gråta tillsammans. 

Jag ser fram emot att se samtalen verktyget leder fram till! Vad tror du?

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.