top of page
banner21.jpg

TRÄNA STYRKAN

Developed together with business psychologist Jan Blomström!

With its unique toolbox, Blomström has a special position regarding modern leadership and really sustainable working life. In addition, with Jan on board, you really get a powerful and acknowledged humble truth-teller who does everything to make you successful!

We offer completely digital design, IRL solutions on site or hybrid solutions, of course designed exactly based on what you need. Ready for mental training pain?

ikon_undersida_tjanster_dupurbim1_grande (1).jpg
ikon_forandring_grande_edited.png
ikon_omdömen.png

With its unique toolbox, Blomström has a special position regarding modern leadership and really sustainable working life. 

We understand that you have challenges in your everyday life and therefore want to help you by offering concrete courses that you can start using immediately. 

Meet the requirement in the Whistleblower Act, set a completely new standard for your work environment work and get a data-driven ...

ikon_team.png
ikon_workshop.png
ikon_föreläsning.png

MANAGEMENT GROUP

With its unique toolbox, Blomström has a special position regarding modern leadership and really sustainable working life. 

TEAM

We understand that you have challenges in your everyday life and therefore want to help you by offering concrete courses that you can start using immediately. 

WORKING ENVIRONMENT

Meet the requirement in the Whistleblower Act, set a completely new standard for your work environment work and get a data-driven ...

ikon_forandring_grande_edited.png

LEDARSTÖD

 

Ett individuellt ledarstöd med Jan Blomström vid din sida  får dig som ledare att stå stadigt i dina utmaningar. Du coachas, utmanas och ges förtroende till kraft och välmående.

 

Välj ett proaktivt månadsabonnemang där vi är två om saken om du står inför mer komplexa utmaningar. Då har vi högre frekvens på bokade träffar samt dynamiska kontakter från bägge håll där emellan, helt utifrån vad som sker i processen. Alternativt väljer du ett standarddesign.

Intresserad? >>>

PROLEAD - AKUTEN ®

 

Vår tjänstekoncept i abonnemangsform som snabbt ger er expert-tips när ni bäst behöver dom. Inom 1-3 dagar får er organisation konkreta svar på komplexa chefsfrågor, second opinion, konfliktsituationer, stress, eller andra frågor inom ledarskap, arbetsmiljö, HR och rehab.

 

Tillsammans identifierar vi vilka hos er som kan avropa tjänsten, alternativt att någon hos er har mandatet till att avropa tjänsten till utvalda. Särskilt lämpligt för snabbfotat stöd i personalärenden.

Intresserad? >>>

ikon_omdömen.png

PROLEAD - COACHEN ®

 

Vårt tjänstekoncept i abonnemangsform där era ledare erbjuds möjligheten till ett individuellt ledarstöd med Jan Blomström vid sin sida. Ett effektivt sätt att ge förutsättningar till att stå stadigt i sina utmaningar.

 

Under lugna former går vi igenom ledarens situation utifrån de coachas, utmanas och ges förtroende till kraft och välmående i sina uppdrag.

 

Tillsammans identifierar vi vilka hos er som kan avropa tjänsten, alternativt att någon hos er har mandatet att avropa tjänsten till aktuella.

Intresserad? >>>

WORKSHOPS

 

Utveckla era ledningsgrupper, team och medarbetare med workshops som utgår från er vardag. Tillsammans skapar vi samsyn i de vägar ni behöver framöver.

 

Vi arbetar processinriktat med tydlig förankring i er situation med det innehåll som bestämts, ofta inom ledarskap, organisation, struktur, men också arbetssätt, kultur-, och klimatfrågor. Inte heller att glömma Jans signumområde, varför man är på jobbet inom omsorgsverksamheterna inom LSS och SOL.

Ni väljer mellan korta eller längre pass, enstaka tillfällen eller längre insatser.

Intresserad? >>>

ikon_team.png
ikon_workshop.png

UTBILDNINGAR

Vi designar utbildningar utifrån senaste forskningsrönen för er bästa läreffekt. 

 

Innehållet kan göras helt utifrån era behov och önskemål, allt från fristående dagar till mixade program inom ledarskap, arbetsliv och funktionshinderomsorgen.

 

Vi erbjuder även alla våra online-kurser även i vanlig fysisk eller digital utbildningsform, eller mixar online-kurserna med fysiska sammankomster. Ofta i kombination med individuellt ledarstöd för att driva processen lokalt.

Intresserad? >>>

FÖRELÄSNINGAR

 

Bjud in Jan Blomström för extra inspiration och kunskap, lika given som talare vid de stora arrangemangen som vid de små sammanhangen.

Ibland önskar man utmana ledningsgruppen inför en utmaning. Ibland vll man införa någon nytt på en planeringsdag och ibland vill man bara inspirera på en konferens. Lät också deltagarna gärna få med sig en bok om det passar.

 

Intresserad? >>>

ikon_föreläsning.png
bottom of page