top of page

LEDARSKAP
- för trivsel och relevans

Här kan ledare och team njuta av effekterna från modernt ledarskap och dess möjlighet till ett relevant och hållbart arbetsliv.

 

Med affärspsykolog Jan Blomström ombord sätts fingret på perspektiv som få andra förmår göra. Med en unik affärspsykologisk verktygslåda präglad av beyond leadership, har Jan idag en särställning inom modernt ledarskap och hållbart arbetsliv. Dessutom med över 25 års erfarenhet av verklighetens utmaningar. Vilket steg blir ditt att ta idag?

ÄR DU LEDARSKAPS-NÖRD SOM OSS?

I vår community på fb kan du både inspirera och inspireras. Följ med här >>>

12a.jpg

Jan Blomström

ikon_undersida_tjänster.jpg

INDIVIDUELLA INSATSER

STÅ INTE ENSAM | Med affärspsykolog Jan Blomström ombord får ni en kraftfull och erkänt ödmjuk sanningssägare som bekräftar och utmanar för mental träningsvärk genom vardagsnära förankring och affärspsykologisk verktygslåda präglad av förhållningssättet beyond leadership. Välj den form som passar er bäst. Insatserna sker digitalt över hela landet.

LEDARSTÖ

En kraftfull coachning för ledare som vill växa och utvecklas. VäljIndividuellt ledarstöd där ni möts 1,5 timme per tillfälle och arbetar igenom din situation eller Proaktivt ledarstöd som månadsabonnemang där ni är två om saken om att stå stadigt i dina utmaningar. Det sista perfekt vid större förändringsprocesser eller intensivare perioder i verksamheten. Du peppas, utmanas och ges förtroende till strategiska och konkreta actions  och välmående genom 1,5 timmes möten varannan veckan, och därutöver dynamiska kontakter initierade från bägge håll utifrån vad som sker i processen. 

PROLEAD-AKUTE®

Ett verkligen praktiskt tjänstekoncept i abonnemangsform för ledare och medarbetare på er arbetsplats. Det ger er en trygghet i att ni alltid har stöd och vägledning när ni som bäst behöver dom. Inom 1-3 dagar är ni garanterade tid för kortare möten (1/2-timme) fyllda av konkreta svar på komplexa chefsfrågor, second opinions, konfliktsituationer, stress, eller andra frågor inom strategi, ledarskap, arbetsmiljö, HR och rehab. Välj mellan fritt avrop eller via kontaktperson.

PROLEAD-COACHEN ® 

Ett tjänstekoncept i abonnemangsform som ger era ledare och nyckelpersoner möjligheten till individuell coachning med Jan Blomström. Ett effektivt sätt att erbjuda utveckling och medvetna verksamhetsval i er verksamhet. Ett givet koncept för ambitiösa arbetsplatser och mer eller mindre nödvändigt vid större processer av omställnings och förändring. Med trygg och utmanande hand analyseras situationerna och individerna lotsas till fördjupade insikter och avvägda actions för ökad hållbarhet i er process. Välj mellan fritt avrop eller via kontaktperson.

PSYKOLOGSAMTAL 

Ibland drabbar livet även ledare och nyckelpersoner, tillfällen där man går ner för räkning och man behöver hjälp, som vid egen psykisk ohälsa eller traumatiska händelser i tillvaron. Med Jan Blomström kan man erbjudas samtal med leg. psykolog med klinisk specialistbehörighet, som samtidigt har god insyn i förutsättningarna man har som ledare. Samtalen sker digitalt och har givetvis full sekretess. Kan även aktiveras av försäkringsbolag.

ikon_undersida_kurser.jpg

GRUPPINSATSER

UTVECKLAS TILLSAMMANS | Vi anpassar alltid våra konsulttjänster helt utifrån era önskemål och behov. Vi arbetar alltid med praktisk utgångspunkt från er verklighet för extra relevans och konkret nytta.

WORKSHOPS

Samla era ledningsgrupper, team och medarbetare för att tillsammans med affärspsykolog Jan Blomström utgå från er vardagliga och faktiska situation, ingen fråga är för liten eller för stor. Arbetet är processinriktat, hela tiden tydligt förankrat i er vardag utifrån det tema som enats kring. Syftet är många gånger att lyfta ledarskapet och stärka samarbetet i team, träna i organisationsstrukturer och arbetsprocesser, eller enas i kulturella spelregler och klimatfrågor. Väljer korta eller längre pass, enstaka tillfällen eller sammanhängande insatsdesign.

INTERNA UTBILDNINGAR

Vi designar utbildningar utifrån senaste forskningsrönen med innehåll helt utifrån era behov och önskemål,. Allt från fristående utbildningsdagar till samlade utbildningsprogram med det innehåll ni behöver. Även våra online-kurser erbjuds i vanlig fysisk eller digital utbildningsform, eller där vi varvar online-kurser med fysiska sammankomster. Ofta i kombination med individuellt ledarstöd för ökat driv i processen lokalt.

FÖRELÄSNINGAR

Bjud in Jan Blomström för extra inspiration och kunskap. Lika given som talare vid de stora arrangemangen som vid de små sammanhangen. Ibland önskar man utmana sin ledningsgrupp genom helt nya perspektiv. Ibland vll man införa någon nytt på en planeringsdag eller kanske bara inspirera på en konferens. Lät gärna även deltagarna få med sig en bok på det aktuella temat.

ikon_undersida_böcker.jpg

BÖCKER - fördjupad kunskap

Signerade böcker inom team & ledarskap för fördjupade insikter, direkt från författaren. Jan som för många känd för sin unika förmåga att göra komplexa resonemang enkla och lättbegripliga med konkreta exempel för sin vardag.

 

Klicka på bilderna för en mer detaljerad beskrivning av böckernas innehåll. Läs böckerna själv eller läs dom tillsammans i teamet och utvecklas tillsammans. Komplettera med uppföljande workshop eller fysisk utbildningsdag. 

ikon_undersida_webinar.jpg

ONLINE-KURSER - för aktivt lärande

Online-kurser speciellt anpassade för ledare och medarbetare som vill utvecklas på jobbet. Gå kurserna själv eller låt team och ledningsgrupper gå kurserna samtidigt för stimulerande dialoger tillsammans. Komplettera med workshops eller fysisk utbildning för största effekt. 

 

Kurserna har mix-content-design för aktivt deltagande, med korta filmklipp, textbaserade budskap, downloads, ställningstaganden, reflektionsövningar och kunskapskontroller, på en av marknadens modernaste plattformar. Ni går kurserna När, Var och Hur ni vill (under 12 månader) och de är alltid diplomgrundande.

HOS OSS FÅR DU

  • Rabatt-trappa (upp till -50%)

  • Kursabonnemang för löpande avro

  • Premium - för obegränsad tillgång till alla våra kurser

  • Anpassning och profilering av kurser med er profil och budskap

  • Kurserna även fysiskt på plats, i digitala klassrum eller hybriddesign

  • Onlinekurser kombinerade med workshops och andra samlade kursprogram 

Klicka på bilderna för en mer detaljerad beskrivning av kursernas innehåll.

ikon_undersida_puls_medluft_grande-removebg-preview.png

Få medarbetare att trivas på sitt jobb. AffärsPsykologiskPuls® (APP) är vårt tjänstekoncept som sätter en ny standard för samverkan kring hållbar arbetsmiljö med utgångspunkt från de modernaste förutsättningarna.

 

Med ett evidensbaserat pulsverktyg (Weekli) som grund blir det enkelt att Lyssna, Förstå & Agera på det som sker i realtid. Ert SAM- och OSA-arbete ges ny kraft med verksamhetsnära work-flows präglat av praktiskt engagemang och vardagligt ägande i teamen. Ett engagemang som också fångas upp genom eNPS (Employer Net Promoter Score). 

Ni får alltid stöd för analys och actions och vid kränkande behandling, där medarbetarna givetvis lotsas fram tryggt genom en helt anonym chatt. Vilken också uppfyller villkoren i lagen för visselblåsning. Egna frågor kan ställas i pulsen och workshops och åtgärder anpassas till utfallen i er process, helt utifrån era önskemål.

ikon_lyssna.png

LYSSNA - låt rösten höras!

Varje vecka får medarbetarna berätta om sin arbetssituation genom att besvara tio frågor i en intelligent puls, direkt i en Weekli-app. Snabbt, smidigt och tryggt, det tar 20-30 sekunder och man svarar helt anonymt. För kränkande särbehandling finns särskilt larmsystem inbyggt.

ikon_förstå-1.png

FÖRSTÅ - låt resultaten tala!
Grafiska gränssnitt och skrivna insikter gör det enkelt att få en djupare förståelse av vad som är på gång på er arbetsplats. Trender & prognoser visar vägen för enskilda, för team och för er som ledning. Resultaten talar i strategiska nyckeltal ända ner på enskild frågenivå.

ikon_agera.png

AGERA - låt prestationen segra!
När mjuka humanfaktorer översatts till affärskritiska fakta, är det lätt att agera rätt. Något som gäller från den enskilda upp till styrelsenivån. Tillsammans så säkerställer ni att kollegor trivs, att lagkraven efterlevs och att  affärsmålen överträffas Dessutom får ni omedelbar feedback på hur era actions landat.

SPEAK-UP - Chatt & visselblåsarfunktion

Med Speak-UP funktionen fyller pulsen EU-direktivets krav på visselblåsarfunktion som arbetsgivare med 50< anställda behöver kunna visa. Ni får även en anonym chatt där man kan bolla tankar, ha dialog vid kränkningar och givetvis visselblåsningar. I chatten lotsas medarbetarna direkt av vår Jan Blomström.

ASK-MORE - Ställ era egna frågor

Med AskMore-funktionen kan ni nytta kraften i er organisation genom att hämta in medarbetarnas idéer och åsikter i helt egna frågor direkt genom pulsen. Snabbt och smidigt utan att störa era medarbetarna får ni resultat från varje team och upp till organisationsnivån. Skapar inkluderande underlag för era actions och ökat engagemang.

eNPS - Engagemang genom medarbetarnöjdhet

Med eNPS (Employee Net Promoter Score) får ni kvitto på den lojaliteten era medarbetare visar sin arbetsplats. Det finns alltid jobb att göra för att stimulera en arbetsplatsens engagemang och eNPS är ett utmärkt sätt att starta er resa mot högre medarbetarengagemang. Varje kvartal ges ett kvitto på gradens av ambassadörer för det ni håller på med.

ETT HELT SKALBART KONCEPT

GRUND

AffärsPsykologiskPuls© (APP) / Weekli | 12 månades abonnemang

TILLVAL

Tillsammans designar vi hur ni önskar arbeta med Resultatsagenter, Pulsanalyser, Pulscoachning, SpeakUps, AskMore, och Workshops för workflows och actions utifrån era resultat. Vissa sköter det allt själv medan andra låter Prolead ha rollen som extern HR-avdelning. 

 

En sak är säker, ni behöver aldrig stå ensam med er arbetsmiljö.

FINNER DU INTE DET DU SÖKER?

Du kan alltid kontakta oss helt förutsättningslöst, så skissar vi tillsammans på hur vi kan möta din frågeställning på allra bästa sätt!

bottom of page