top of page

LENA PERRAULT
- KUNDCASE

För mig är det viktigt att mina medarbetare är involverade i arbetet med den arbetsmiljön vi har hos oss, något som tjänstekonceptet AffärsPsykologiskPuls® (APP) / Weekli och samarbetet med Jan Blomström gett möjlighet till. 

 

Genom arbetet kan jag systematiskt, datadrivet och i realtid följa upp och se skiftningar  i mina team gällande organisatoriskt och social arbetsmiljö, OSA. Det ger mig som ledare möjlighet att  agera snabbt och vidta åtgärder innan det påverkar hälsa och prestation. Men konceptet ger också teamen själva verktygen till att tidigt identifiera och agera på sin egen arbetsmiljö, vilket stärker deras tivsel, engagemang och kollektiva ansvar. 

 

Samarbetet med Jan Blomström har hjälpt mig utveckla ett mer decentraliserat arbetssätt. Så jag kan nu med gott samvete säga att ag i realtid vet hur mina medarbetare mår, en medvetenhet jag och teamen tillsammans tar ansvar för. Extra skönt för alla parter är hur Prolead och Jan Blomström står bakom oss när kränkande särbehandling uppstår. Totalt sett ett arbetssätt jag varmt rekommenderar.

Skärmavbild 2023-03-21 kl. 08.00.31.png

OM STORA SKEDVI SKOLA

I mitt uppdrag har jag närmare 50 medarbetare, för delat på 3 arbetslag inom förskolan och 3 arbetslag inom grundskolan F-6. Jag jobbar med två ledningsgrupper, en för varje enhet, där deltagarna roterar från arbetslagen. Läs i Chefstidningen här >>>

Tidigare har jag lvarit edare inom olika delar av utbildningsväsendet och har även arbetat som avdelningschefinom högskolan.

 

Tillsammans med mina kollegor inom utbildningsförvaltningen i Säters kommun använder vi oss av AffärsPsykologiskPuls® (APP) / Weekli för att stärka vårt arbetsmiljöarbete.

Lena Perrault 

Rektor St. Skedvi Grundskola och Förskola, Säters kommun

En klassrummet Lecture

Ett exempel på en indikator vi tittar på i Pulsen är arbetsbelastning, som ofta är väldigt hög inom skolan.

Lena Perrault

bottom of page