top of page

Öka framförhållningen på jobbet!

Uppdaterat: 30 maj


Vi fortsätter byggandet av vår serie praktiska verktyg i konceptet "Ledarens verktygslåda", nu senast med "PALMEN - för ökad framförhållning".


Palmen är ett konkret verktyg som förenklar dialog och skapar samsyn kring hur ni skapar en bättre framförhållning och arbetsro i er verksamhet. Steg för steg visualiseras arbetsplatsens olika nivåer och tidshorisonter och vilka som fokuserar på vilken tidshorisont i verksamhetens olika frågor.


På så sätt tränar ni tillit, ökar er psykologiska trygghet och framförallt minskar era brandkårsutryckningarna. Ni kommer skapa en mer driven och hållbar arbetsplats där ni arbetar med rätt frågor, i rätt tid och på rätt plats utan att behöva överrumplas av omvärldens svängningar.


Perfekt när du tröttnat på kurser som säger VAD som är det rätta  så får du här handfasta verktyg som  steg för steg praktiskt visar HUR du ska ska gå tillväga och varför. 


Comments


bottom of page