top of page

Hybridkontoret


Vill du också få till ert hybridkontor på ett riktigt bra sätt men upplever att det i praktiken kan vara svårare än som det ser ut i teorin? Lugn, du är inte ensam.


Även om vi nu åter igen gåt tillbaka till kontoret, så kommer inte tillvaro att bli som innan. Nya regler och rutiner krävs, argumenten låter annorlunda och dialogen behöver kunna föras på att annat sätt än tidigare. Ett spännande tema som ofta dyker upp i våra individuella ledarstöd som vi arbetar med.


Men det är inte bara "problem" som ska hanteras och hittas lösningar på. Minst lika avgörande är hur man passar på att revidera vad man önskar utgöra såväl arbetsplatsens som de enskilda medarbetarnas attraktivitet på arbetsmarknaden.


Det är ett perfekt tillfälle att flytta fram sina positioner utifrån modernare värderingar, och alternativa sätt att lösa arbetet på. Är det något som pandemin visat oss, är att det verkligen finns många alternativa sätt att utföra sin verksamhet på, alternativ som på många sätt är smartare, mer ändamålsenliga och mer tidsenliga.


Här hos oss på Prolead Academy kan du alltid få många olika typer av stöd i den här processen. Konsulttjänster med Individuellt ledarstöd eller Prolead-akuten som ger chefer det stöd de behöver när de behöver det. Online-kurser som utökar verktygslådan för att leda på distans, ständigt lärande och stresshantering med mera. Och givetvis även vår AffärsPsykologiskaPuls® (APP) / Weekli när du vill ha full koll på hur dina medarbetare mår, oavsett var de befinner sig.Comments


bottom of page