top of page

NY KURS för ökad fokusdialogVÄGEN - för ökad fokusdialog

NYHET | Vi har tagit fram en helt ny online-kurs, "Vägen" som ingår som en del av ledarens verktygslåda, en samling praktiska verktyg för drivna ledare och arbetsplatser här på Prolead Academy. 


Vägen är ett konkret verktyg som förenklar dialog och skapar samsyn i komplexa aspekter som berör grunderna i varför vi är på jobbet så alla kan mötas i samma bild av sin spelplan. Steg för steg visualiserar man arbetsplatsens grundläggande elementen i vad man ska få till och enas i hur man ska och inte ska agera för att nå bästa effekten i verksamheten.


Ni får lika hög grad av skärpa och tydlighet som utrymme för dialog och alternativa inspel.
Yorumlar


bottom of page