top of page

Tryggt att larmaAlla önskar vi arbetsplatser där man får må gott, prestera bra och där allt rullar på som det är tänkt. En arbetsplats där inga oegentligheter förekommer, där man inte behöver utstå kränkningar eller på andra sätt utsätts för krafter som är osunda, olagliga eller helt enkelt leder till ohälsa, sjukdom och ibland död.


Det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger såklart som en grund, där man regelbunder fångar upp hur saker går, tittar in i kristallkulan för att göra uppskattningar för vad som kan handa framåt och handlingsplaner för att landa bättre i de olika frågorna. Det är bra, men med vår AffärsPsykologiskPuls® (APP) / Weekli, får man en återkoppling inom närmare 40 olika områden, varje vecka. Med en tidsinvestering på 20-30 sekunder / veckan blir det möjligt att snabbt fånga upp den minsta förändringen på er arbetsplats. Ni visualiserar svaga trender över tid och får möjlighet till klara prognoser framåt. Det blir enkelt att jobba med rätt frågor vid rätt tid, vilket är själv grunden i hållbar och hälsosam verksamhetsstyrning.


MEN, i och med att medarbetare i en organisation rör sig i "alla skrymslen och vrår", så är det ofta enskilda medarbetare som ser saker som ligger dolda och skräpar ute i organisationen. Ungefär som grannsamverkan, där man reagerar på något som inte borde vara där. Att reagera på den där skåpbilen som kommer smygade, lyset som tänds trots att familjen är bortresa och så vidare kan vara precis det som skapar skillnad. Precis samma önskar vi råda på våra arbetsplatser.


OM någon upptäcker något som inte är som det borde, så önskar man att det kommer fram i dagsljuset, så det går att agera på, och hur går det till på en arbetsplats? Ett öppet klimat underlättar givetvis, att man lyfter det med sin chef, att man prata om det i gruppen och vidtar åtgärder är ofta det bästa, men i verkligheten är det ganska naivt att tro att det räcker. Det behöver en viss infrastruktur i verksamheten som tar bort trösklarna och gör "larmandet" enkelt, tryggt och säkert för den som larmar. Att man har möjlighet att känna sig anonym, att observationen inte "tappas bort eller mörkas" och att man inte blir bestraffad, går miste om löne- eller karriärutveckling eller på annat sätt far illa. EU-direktiven för hantering av såkallade visselblåsningar är tänkt att säkra upp dessa spelregler


Den nya visselblåsarlagen som trädde ikraft i december ställer nya krav på er som arbetsgivare och i senaste webinariet berättar jag om hur ni smidigt kan uppfylla alla villkor i de nya direktiven om man använder sig av vår tjänst AffärsPsykologiskPuls® (APP) / Weekli.


Comments


bottom of page