top of page

TJÄNSTER
- för trivsel & effekt på jobbet

Här får ledare och team skörda effekten av modernt ledarskap och dess möjligheter till ett relevant och hållbart arbetsliv.

 

Med affärspsykolog Jan Blomström ombord sätts fingret på perspektiv som få andra förmår göra. Med en unik affärspsykologisk verktygslåda präglad av beyond leadership, har Jan idag en särställning inom modernt ledarskap och hållbart arbetsliv. Dessutom med en unik dubbelkompetens kring varför man är på jobbet inom LSS och omsorgen

Jan har närmare 30 års erfarenhet av att hantera arbetslivets olika utmaningar.

FÖLJ VÅR COMMUNITY PÅ FB >>>

12a.jpg

Jan Blomström
Affärspsykolog & Spec. i klinisk neuropsykologi

FÖR ENSKILDA LEDARE & INDIVIDER

STÅ INTE ENSAM | Med affärspsykolog Jan Blomström som coach får ni en kraftfull och erkänt ödmjuk sanningssägare som bekräftar er och utmanar för rejäl mental träningsvärk. Ni får en tydlig och vardagsnära förankring med  en affärspsykologisk verktygslåda som fusionerar psykologi och business för bästa effekten i er verksamhet.

 

Insatserna sker digitalt över hela landet.Välj det format eller tjäntekoncept som passar bäst. Klicka på bilden för mer information om respektive produkt. Du kan också kontakta oss nedan för en helt förutsättningslös dialog.

FÖR LEDNINGSGRUPPER & TEAM 

UTVECKLAS TILLSAMMANS | Vi anpassar alltid våra konsulttjänster helt utifrån era önskemål och behov och knyter insatsen praktiskt till den utgångspunkt i er verklighet som ger extra relevans och konkret nytta. Jan Blomström tar er helt enkelt med på en förflyttningsresa ni inte trodde var möjlig. För såväl ledningsgrupper som personalgrupper.

Insatserna sker fysiskt på plats eller i vårt digitala mötesrum över hela landet.Välj typ av insats och den längd som passar era behov bäst. Klicka på bilden flr mer information om respektive produkt. Du kan också kontakta oss nedan för en helt förutsättningslös dialog.

  AffärsPsykologiskPuls® (APP) är vårt tjänstekoncept för ett sunt arbetsliv där man trivs på sitt jobb och tar ansvar för det gemensamma arbetet. Tillsammans sätter vi helt ny standard för er samverkan och ert  systematiska arbetsmiljöarbete med utgångspunkt i de modernaste förutsättningarna.

   

  Med det evidensbaserade pulsverktyget Weekli som grund blir det enkelt för alla att Lyssna, Förstå & Agera på det som sker i realtid. Ert SAM- och OSA-arbete ges ny kraft med verksamhetsnära work-flows präglat av praktiskt engagemang och vardagligt ägande i teamen. Ett engagemang som även fångas upp genom eNPS (Employer Net Promoter Score). 

  Ni får alltid stöd kring analys och actions vid kränkande behandling, där medarbetarna givetvis lotsas fram tryggt genom en helt anonym chatt. Vilken också uppfyller villkoren i lagen för visselblåsning. Egna frågor kan ställas i pulsen och workshops och åtgärder anpassas till utfallen i er process, helt utifrån era önskemål.

  ikon_lyssna.png

  LYSSNA - låt rösten höras!

  Varje vecka får medarbetarna berätta om sin arbetssituation genom att besvara tio frågor i en intelligent puls, direkt i en Weekli-app. Snabbt, smidigt och tryggt, det tar 20-30 sekunder och man svarar helt anonymt. För kränkande särbehandling finns särskilt larmsystem inbyggt.

  ikon_förstå-1.png

  FÖRSTÅ - låt resultaten tala!
  Grafiska gränssnitt och skrivna insikter gör det enkelt att få en djupare förståelse av vad som är på gång på er arbetsplats. Trender & prognoser visar vägen för enskilda, för team och för er som ledning. Resultaten talar i strategiska nyckeltal ända ner på enskild frågenivå.

  ikon_agera.png

  AGERA - låt prestationen segra!
  När mjuka humanfaktorer översatts till affärskritiska fakta, är det lätt att agera rätt. Något som gäller från den enskilda upp till styrelsenivån. Tillsammans så säkerställer ni att kollegor trivs, att lagkraven efterlevs och att  affärsmålen överträffas Dessutom får ni omedelbar feedback på hur era actions landat.

  SPEAK-UP - Chatt & visselblåsarfunktion

  Med Speak-UP funktionen fyller pulsen EU-direktivets krav på visselblåsarfunktion som arbetsgivare med 50< anställda behöver kunna visa. Ni får även en anonym chatt där man kan bolla tankar, ha dialog vid kränkningar och givetvis visselblåsningar. I chatten lotsas medarbetarna direkt av vår Jan Blomström.

  ASK-MORE - Ställ era egna frågor

  Med AskMore-funktionen kan ni nytta kraften i er organisation genom att hämta in medarbetarnas idéer och åsikter i helt egna frågor direkt genom pulsen. Snabbt och smidigt utan att störa era medarbetarna får ni resultat från varje team och upp till organisationsnivån. Skapar inkluderande underlag för era actions och ökat engagemang.

  eNPS - Engagemang genom medarbetarnöjdhet

  Med eNPS (Employee Net Promoter Score) får ni kvitto på den lojaliteten era medarbetare visar sin arbetsplats. Det finns alltid jobb att göra för att stimulera en arbetsplatsens engagemang och eNPS är ett utmärkt sätt att starta er resa mot högre medarbetarengagemang. Varje kvartal ges ett kvitto på gradens av ambassadörer för det ni håller på med.

  ETT HELT SKALBART KONCEPT

  GRUND

  AffärsPsykologiskPuls© (APP) / Weekli | abonnemang

  TILLVAL

  Tillsammans designar vi hur ni önskar arbeta med Resultatsagenter, Pulsanalyser, Pulscoachning, SpeakUps, AskMore, och Workshops för workflows och actions utifrån era resultat. Vissa sköter det allt själv medan andra låter Prolead ha rollen som extern HR-avdelning. 

   

  En sak är säker, ni behöver aldrig stå ensam med er arbetsmiljö.

  HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

  Du kan alltid kontakta oss helt förutsättningslöst, så skissar vi tillsammans på hur vi kan möta din frågeställning på allra bästa sätt!

  bottom of page