top of page

TJÄNSTER
- som berör på djupet

Med vardagsnära förankring tränar vi ert agerande för att ta er framåt. Med affärspsykolog Jan Blomström ombord får ni en kraftfull och erkänt ödmjuk sanningssägare som bekräftar, utmanar och skapar skapar mental träningsvärk.

Med sin affärspsykologiska verktygslåda präglad av beyond leadership, tränar han enskilda, grupper och organisationer.  Jan har idag en särställning inom modernt ledarskap och hållbart arbetsliv. Se även hans böcker inom området. 

Hos oss får ni:

  • Insatser helt inriktade på den effekt ni önskar uppnå

  • Insatser med digital design, fysiska arrangemang eller hybridlösningar

  • Insatser skalbara från enskilda tillfällen till komplexa förändringsprogram

25a.jpg

Affärspsykolog
Jan Blomström

ikon_forandring_grande_edited.png

COACHNING 

 

Stå inte ensam! Med ett individuellt ledarstöd har du Jan Blomström vid din sida  som coachar dig som ledare till att stå stadigt i dina utmaningar. Du peppas, utmanas och ges förtroende till kraft och välmående.

 

Välj proaktivt månadsabonnemang där vi är två om saken med högre frekvens och dynamiska kontakter från bägge håll där emellan, helt utifrån vad som sker i processen. Eller så väljer du ett mer traditionellt design.

Intresserad? >>>

PROLEAD - AKUTEN ®

 

Vår tjänstekoncept i abonnemangsform för ledare och medarbetare på er arbetsplats. Det ger er expert-tips när ni bäst behöver dom. Inom 1-3 dagar är ni garanterade tid för kortare möten fyllda av konkreta svar på komplexa chefsfrågor, second opinions, konfliktsituationer, stress, eller andra frågor inom strategi, ledarskap, arbetsmiljö, HR och rehab.

Intresserad? >>>

ikon_omdömen.png

PROLEAD - COACHEN ®

 

Vårt tjänstekoncept i abonnemangsform som ger era ledare och nyckelpersoner möjligheten till individuell coachning med Jan Blomström. Ett effektivt sätt att erbjuda förutsättningar till utveckling och medvetna val i er verksamhet.

Ett givet koncept för seriösa arbetsplatser och ett mer eller mindre måste när man går in i omställningsprocesser. Under lugna former analyseras och coachas individerna till fördjupade insikter och avvägda actions för ökad hållbarhet.

Intresserad? >>>

WORKSHOPS

 

Utveckla ledningsgrupper, team och medarbetare med workshops som utgår från er vardag. Tillsammans skapar vi samsyn i de vägar ni tar framöver.

 

Vi arbetar processinriktat med tydlig förankring i er situation med det tema ni önskar, ofta inom ledarskap, organisation, struktur, men också arbetssätt, kultur-, och klimatfrågor. För att inte nämna Jans signumområde, varför man är på jobbet.

Intresserad? >>>

ikon_team.png
ikon_workshop.png

UTBILDNINGAR

Vi designar utbildning utifrån senaste forskningsrönen för bästa lär-effekt. Temat bestäms helt av era behov och önskemål, allt från fristående dagar till mixade program inom ledarskap, arbetslivet och funktionshinderomsorgen.

 

Vi erbjuder även våra online-kurser i vanlig fysisk eller digital utbildningsform, alternativt mixar online-kurserna med fysiska sammankomster. Ofta i kombination med individuellt ledarstöd för att driva processen lokalt.

Intresserad? >>>

FÖRELÄSNINGAR

 

Bjud in Jan Blomström för extra inspiration och kunskap, lika given som talare vid de stora arrangemangen som vid de små sammanhangen.

Ibland önskar man utmana ledningsgruppen inför en utmaning. Ibland vll man införa någon nytt på en planeringsdag och ibland vill man bara inspirera på en konferens. Låt även deltagarna få med sig en av Jans böcker vid tillället.

 

Intresserad? >>>

ikon_föreläsning.png
bottom of page