top of page

LENA PERRAULT
- KUNDCASE

För mig är det viktigt att mina medarbetare är involverade i arbetet med den arbetsmiljön vi har hos oss, något som tjänstekonceptet AffärsPsykologiskPuls® (APP) / Weekli och samarbetet med Jan Blomström gett möjlighet till. 

 

Genom arbetet kan jag systematiskt, datadrivet och i realtid följa upp och se skiftningar  i mina team gällande organisatoriskt och social arbetsmiljö, OSA. Det ger mig som ledare möjlighet att  agera snabbt och vidta åtgärder innan det påverkar hälsa och prestation. Men konceptet ger också teamen själva verktygen till att tidigt identifiera och agera på sin egen arbetsmiljö, vilket stärker deras tivsel, engagemang och kollektiva ansvar. 

 

Samarbetet med Jan Blomström har hjälpt mig utveckla ett mer decentraliserat arbetssätt. Så jag kan nu med gott samvete säga att ag i realtid vet hur mina medarbetare mår, en medvetenhet jag och teamen tillsammans tar ansvar för. Extra skönt för alla parter är hur Prolead och Jan Blomström står bakom oss när kränkande särbehandling uppstår. Totalt sett ett arbetssätt jag varmt rekommenderar.

Skärmavbild 2023-03-21 kl. 08.00.31.png

BOOKS

We broadcast live, both with and without guests, on ours  Facebook page  and spring  Youtube channel . We run both scheduled broadcasts and more spontaneous with shorter foresight, so stay tuned. 

En klassrummet Lecture

Ett exempel på en indikator vi tittar på i Pulsen är arbetsbelastning, som ofta är väldigt hög inom skolan.

Lena Perrault

bottom of page