top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

Äldreomsorg - med hjärtat i ramen

För dig som arbetar inom den viktiga äldreomsorgen!

 

En online-kurs får dig att trivas på jobbet lika mycket som att du får koll på lagens intentioner för ett värdigt äldreliv. 

 

Kursen går igenom förändringarna inom modernt åldrande. Vi identifierar hjärtats olika drivkrafter och kartlägger hur lagstiftning och andra direktiv lägger sin ram runt verksamheten.

 

Hantverket äldreomsorg analyserats på djupet för skapa balans för hjärtat inom ramen för att rusta dig med mängder av praktiska kunskaper, verktyg och fördjupade insikter.

 

Efter genomför kurs får du:

 • Insikt i ditt egna hjärtats övertygelser!
 • Kunskap om  ramen som reglerar verksamheten!
 • Färdighet i att balansera hjärtat i ramen för att hantera etiska dilemman och lyfta hantverket framåt! 

 

Dessutom en klart ökad konkurrensfördel när du söker jobb inom äldreomsorgens olika verksamheter.

 

__________

 

DITT NÄSTA STEG

När du beställt din online-kurs här i shop´en får du inloggningsuppgifterna via mail i direkt närtid till vår lärplattform Prolead Learnster. Vid fler deltagare, skriv deras Namn samt E-postadress i separat mail till kurs@prolead.se

 

Kursen kan även genomföras på plats på er ort, eller onlineutbildning i komination med fysisk utbildning på plats. Den kan också profileras och ha kundunika budskap eller beställas som kursabonnemang med löpande avrop.

 

Kontakt oss för fortsatt dialog >>>

__________

 

FAKTA

 • Online-kurs: Gå När, Var och Hur du vill

  Kursledare:  Jan Blomström, leg.psykolog, specialist i klinisk neuropsykologi och författare till bästsäljande boken "Älskade äldreomsorg"

  Målgrupp: För alla inom hemtjänst, särskilda boenden och andra delar av äldreomsorgen.

 

 • ca 8 timmar, vilket motsvarar ca 2 dags utbildning
 • Blended - learning design för bästa upplevelse och effekt
 • Stor mängd filmklipp med budskap 
 • Textbaserade förklarande budskap
 • Bilder
 • Nerladdningsbara övningar
 • Nerladdningsbart material
 • Reflektionsövningar och ställningstaganden

Äldreomsorg - med hjärtat i ramen

PriceFrom kr1,490.00
Excluding VAT
 • Introduktion

  • En utbildning för dig
  • Om Jan Blomström
  • Hjärtat i ramen
  • Ladda ner extra arbetsmaterial

  Värdighet i moderna äldreliv

  • Förändring i åldrandet
  • Det egna livet
  • Lika som andra
  • Olika typer av liv

  Hjärtat runt äldreomsorgen

  • Att styras av det hjärtat säger är rätt
  • Rätt för den äldre
  • Rätt för den anhörige
  • Rätt för dig och dina kollegor
  • Rätt för politikerna
  • Rätt för ideella
  • Rätt för lobbyisterna
  • Hjärtat räcker inte

  Ramen runt äldreomsorgen

  • En lagstadgad verksamhet
  • Rätten till bistånd
  • Vanliga tjänsterformer
  • Ansöka & bedömning
  • Vägledande principer
  • Kommunens ansvar
  • Socialtjänstens mål
  • Socialtjänsten uppdrag
  • Kvalité i verksamheten
  • Närhet till hemmet
  • Särskilda bestämmelser för äldre
  • Tystnadsplikt
  • Anmälningsplikt
  • Närstående
  • Verksamhetens icke-frågor

  Hjärtat i ramen inom äldreomsorgen

  • Äldreomsorgen som yrke
  • Yrkesrollen
  • Professionellt arbete
  • Uppdraget
  • Generellt & unikt
  • Sig själv som arbetsverktyg
  • Personligt / Privat
  • Göra ett för bra jobb
  • Uppdragsgivaren
  • Intimitet
  • Etiska dilemman

  Avslutning

  • Huvudbudskapen
  • Slutprov
  • Handlingsplan
  • Ditt nästa steg
bottom of page