top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

Älskade äldreomsorg | MB

<<< TILLBAKA

 

FÖR VÄRDIGARE ÄLDRELIV

I samhället blir de äldre allt piggare och vi ser stora förändringar i deras livssituation. Något som ställer krav på en äldreomsorg i förändring för att ställa om till nya behov av stöd i kropp och tanke.

 

Älskade äldreomsorg ger er läsare handfasta verktyg för att stärka ett värdigt åldrande inom modern äldreomsorg. Psykolog Jan Blomström tar avstamp i de äldres rätt till ett förändrat och modernt äldreliv. Samtidigt lotsas du genom hjärtats in ytande och hur lagens ram påverkar och hur de bägge kan mötas i verksamheten. Boken gör att ni kan balansera hjärtat i ramen inom en lag- styrd verksamhet, med syfte att skapa ett värdigt åldrande.

 

Boken riktar sig främst till alla typer av medarbetare inom äldreomsorgen, men är lika aktuell för alla med intresse för äldreomsorgen och dess frågor. Boken fungerar både att bara läsa och som studiematerial. I så fall nns också Älskade äldreomsorg – ett arbetsmaterial att tillgå för att stärka möjligheten för studiecirklar och gruppdiskussioner ute på arbetsplatserna.

 

Älskade äldreomsorg är psykolog Jan Blomströms 5:e bok inom kategorin inspiration och förändring på jobbet och hans 2:a titel inom “Älskade-serien”, där Älskade assistent var den första.

 

Till boken finns också att beställa ett arbetshäfte, perfekt för studiecirklar och samtal på jobbet!

 

Sagt om Älskade äldreomsorg

”-Viktiga distinktioner mellan privat och personlig och mellan egna och andras behov understryks i en viktig, läsvärd och lagom provokativ bok om omsorgsrollen.” 

Lektör Matts Lindberg | BTJ-häftet nr 20 2016.

 

----------

 

FAKTA

 • Format | Mjukt band
 • 120 sidor
 • Författare | Jan Blomström
 • Välj till Älskade äldreomsorg - ett arbetsmaterial - perfekt för reflektion och grupparbeten

Älskade äldreomsorg | MB

PriceFrom kr200.00
Excluding VAT
 • Värdighet i ett äldreliv

  • Förändring i åldrandet
  • Undantag i boken
  • Det egna livet

   

  Hjärtat runt äldreomsorgen

  • Alla berörs
  • Som äldre
  • Som anhörig
  • Som politiker
  • Som anställd
  • Som ideell
  • Som lybbyist
  • Löpsedlarna

   

  Ramen runt äldreomsorgen

  • En lagstadgad verksamhet
  • Vanliga tjänsteformer
  • Vad säger lagen
  • Vad blir då till icke-frågor

   

  Hjärtat i ramen inom äldreomsorgen

  • Äldreomsorgen som yrke
  • Yrkesrollen
  • Sig själv som arbetsverktyg
  • Yrkesstolthet
  • Uppdraget
  • Överleverans
  • Proffsigt jobb
  • Uppdragsgivaren
  • Generellt och unikt
  • Uppskattningstävlan
  • Intimitet
  • Personligt / privat
  • Etiska dilemman

   

  Läsa vidare

bottom of page