top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

Ledarrevolutionen | MB

<<< TILLBAKA

 

FÖR ETT MODERNARE LEDARSKAP

Alla kan vara stolta över den svenska arbetsmodellen, men vi står nu inför en ledarrevolution. Dagens kunskapssamhälle ger oss helt andra möjligheter och arbetslivets utmaningar behöver hanteras utifrån dagens förutsättningar.

 

Boken tar utgångspunkt i dessa förutsättningar och ger praktiska verktyg för en fokuserad, strukturerad och luftig tillvaro. En verksamhet med tydliga arenor och en ny form av medskapande team där lärande och frihet under ansvar råder. Roterande ledningsgrupper, dynamiska tvärgrupper och underlag till beslut är exempel på arbetssätt som ökar engagemang och ansvar för vart man ska och hur man tar sig dit.

 

Ledarrevolutionen ger koll på att det finns kontroll. Den ger ordning och reda, framförhållning och tid för eftertanke. Den frigör er kunskap och samlade energi mot uppsatta mål.

 

"En ovärderlig del av vårt kulturarbete och en av de främsta framgångsfaktorerna för vår verksamhet" - Roger Danielsson, VD och grundare av Research eXchange Development AB

 

Studiecirkel

Boken passar ypperligt som utgångspunkt för en studiecirkel eller att ni arbetar med boken i er ledningsgrupp. För att underlätta detta finns även ett arbetsmaterial för goda samtal att beställa HÄR>>>. Alternativt om ni beställer fem (5) eller fler exemplar av boken, ingår arbetsmaterialet!

 

----------

 

FAKTA

 • Format | Mjukt band
 • 224 sidor
 • Illustrerad
 • Författare | Jan Blomström & Lena Perrault

 

 

Om författarna

Jan Blomström | Affärspsykolog och grundare av Prolead. Skriver praktiska böcker som gör det komplicerade enkelt och lättbegripligt.

Lena Perrault | Filosofie Magister inom pedagogik och rektor på en kommunal förskola och grundskola.

Ledarrevolutionen | MB

PriceFrom kr250.00
Excluding VAT
 • Ledarrevolutionen

  • Ingen skugga ska falla
  • Inte längre rätt
  • Ny tid - Ny sanning
  • Pressad arbetssituation

   

  Ledaren inom oss

  • Ledararvet
  • Vardagen idag
  • Olika sanningar
  • Synen på sig själv
  • Uppdraget
  • Medarbetarna
  • Samtiden
  • Taktiken
  • Drivet som ledare

   

  Förutsättningar

  • Universell utformning
  • Struktur och disciplin
  • Luft i tillvaron
  • Grundbygget
  • Leda och styra
  • Etiken
  • Ledarens roll
  • Ledningsgruppens roll
  • Medarbetarens roll
  • Teamets roll
  • Koordinatorns roll
  • Tvärgrupper
  • Delegerad äganderätt
  • Verksamhetsnära handlingskraft
  • Drivande ramar & kramar

   

  Teamet

  • Organisatorisk arena
  • Gemensam plattform
  • Teamsammansättning
  • Person och funktion
  • Teamdynamik
  • Trygga team
  • Informella ledare
  • Klimatet
  • Framgångsfaktorer
  • Drivet i teamet

   

  Annas tillvaro

  • Låt visionen visa vägen
  • Ny på jobbet
  • Annas organisation
  • Implementering pågår
  • Låter det ta tid
  • Mindset som metod
  • Inkluderande arbetsmiljö
  • Utmanad trygghet
  • När teamet kör i diket
  • Den ensamme ledaren
  • När allt rullar på
  • Happy ending

   

  Verktygslådan

  • Emmas kaos
  • Byggstenar
  • Leda med distans
  • Ledarens spelplan
  • Tomglo
  • Vägen
  • Palmen
  • Tidsfönster
  • Tidsbudget
  • Mötesarenor
  • Årshjul
  • Kalendern
  • Underlag till beslut
  • Icke-frågor
  • Allvarssamtal
  • Pulsmätning
  • Träningsprogram

   

  Träning

  • Träning som kompetensutveckling
  • Ledaren som PT
  • Förutsättningar
  • Samsyn i samsyn
  • Vara någons minne
  • Alla kort på bordet
  • Håll i - Håll ut
  • Vara en trygg person
  • Egen kalender
  • Levande beställningar
  • Teamansvar
  • Dikeskörningar
  • Informella ledare
  • Team i kris

   

  Effekt

  • För organisationen
  • För verksamheten
  • För ledarna
  • För medarbetarna
  • För livet som helhet

   

  Redo för framtiden

  • Ett arbetssätt
  • Preboardning
  • Onboarding
  • Systematisk utvärdering
  • Ständiga förbättringar
bottom of page