top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

LSS - med hjärtat i ramen | MB

FÖR LIV VÄRDA ATT LEVAS

För personlig assistans, särskilt boende och daglig verksamhet när den är som bäst. Uppföljaren av bästsäljande boken Älskade assistent äntligen här. Den här gången lyfter Jan Blomström fram bredden av hela lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och vikten av varför man är på jobbet. LSS har på många sätt gett individer med funktionsvariation och deras närstående ett liv väl värt att levas. Samtidigt är det inte helt givet hur man inom verksamheterna behöver agera för att nå dit.

 

Jan är legitimerad psykolog med specialistbehörighet inom klinisk neu­ropsykologi och besitter en djup trovärdighet inom LSS och dess humanistiska värden. I LSS – med hjärtat i ramen utmanar Jan hjärtas inre övertygelser av vad som är rätt och riktigt. Samtidigt använder han sin unika förmåga att göra komplexa ramverk enkla och lättbegripliga för att möta hantverket LSS och utmaningen i att balansera hjärtat i ramen med syfte att ge individen ett liv värt att levas.

 

Med mängder av praktiska exempel och vardagsnära dilemman är boken ett givet verktyg inom Personlig assistans, särskilda boenden, dagliga verksamheter och alla andra LSS-verksamheter. Innehåller även diskussionsfrågor för vidare samtal i verksamheterna.

 

”Låt inte LSS ha formen av beskyddande omhändertagande där individen själv spelar en passiv roll”

 

 

Om författaren

Jan Blomström är neuropsykologspecialist och en erkänt ödmjuk sanningssägare och grundare av Prolead Academy. Han har varit verksam inom LSS sedan 1994. Från början som utredare och behandlare, men senaste 20 åren främst utifrån arbetslivets psykologi. Detta är Jans 7:e utgivna bok.

 

----------

 

FAKTA

 • Format | Mjukt band
 • 160 sidor
 • Författare | Jan Blomström 

 

----------

SAGT AV ANDRA

 

Alla som jobbar inom Lss eller har barn och anhöriga som bor eller kommer till höra Lss borde läsa denna bok. Tänk så mycket fel Jag har gjort utan att jag visste om detta. Ska absolut köpas in på jobbet. Och förhoppningsvis blir denna bok en diskussion för framtiden på min arbetsplats

***** 5/5  |  Annelie

 

Klockren!

***** 5/5  |  Annsofie

 

ÖVRIG ÅTERKOPPLING

 • Bästa boken och utbildningen där man får mycket nytt att tänka på när man jobbar!
 • Har börjat läsa,  så bra bok!
 • Så oerhört spännande så jag kreverar!
 • Fick hem den idag, den kommer snart vara färdigläst. Fantastiskt bra!

 • Har läst vissa delar redan. Kommer använda denna i handledningen jag ska ha snart!

 • Superbra bok som jag kommer rekommendera vidare!

 • Jag har lyssnat igenom boken 3 ggr nu  och återkommer ständigt till de olika aspekterna!

 • Helt fantastisk Såå mkt bra får en att tänka efter . Alla i våra LSS-verksamheter borde läsa eller lyssna! 

LSS - med hjärtat i ramen | MB

PriceFrom kr200.00
Excluding VAT
 • Ett samhälle i förändring

  Livet

  • Sitt eget liv
  • En rättighet
  • Självständighet
  • Att lyckas
  • Drömmar
  • Relationer
  • Som andra
  • Goda livet
  • Mindre goda livet
  • Förfärliga livet
  • Livet bortom LSS
  • Inte helt lätt

  Hjärtat 

  • Personlig övertygelse
  • Som individ
  • Som närstående
  • Som medarbetare
  • Som politiker
  • Som ideell
  • Som lobbyist
  • Som allmänhet

  Ramen

  • En lagstadgad verksamhet
  • Socialtjänstens uppdrag
  • Bakgrund till LSS
  • Personkretsar
  • Viljeinriktningar
  • Strävansmål
   • Leva som andra
   • Goda levnadsvillkor
   • Självbestämmande & inflytande
   • Delaktighet
   • Helhetssyn & kontinuitet
   • Kvalitetssäkring
  • Mantran
  • På menyn
  • icke-frågor
  • Tystnadsplikt
  • Anmälningsplikt
  • Insatser inom LSS
   • Rådgivning och annat personligt stöd
   • Personlig assistans
   • Ledsagarservice
   • Kontaktperson
   • Avlösarservice
   • Korttidstillsyn
   • Korttidstillsyn över 12 år
   • Boende för barn och unga
   • Boende för vuxna
   • Daglig verksamhet

  Hjärtat i ramen

  • Vardagens utmaningar
  • Hantverket
  • Yrkesstolthet
  • LSS som yrke
  • Yrkesrollen
  • Uppdraget
  • Uppdragsgivaren
  • Sig själv som arbetsverktyg
  • Arbetsplatsen
  • Professionalitet
  • Personligt & privat
  • Intimitet
  • Generellt & unikt
  • Insikt
  • Kris
  • Makt
  • Kvalité
  • Etiska dilemman
  • Överleverans
  • Praktiska situationer
   • Samverkan
   • Personlig assistans
   • Särskilt boende
   • Daglig verksamhet
   • Underlåtenhetssynd

  Ett liv värt att levas

bottom of page