top of page

SANDRA HULTEN-JOHANSON
- KUNDCASE

En byråkratiska inställning till ett missförstånd gör att 360 äldre som bor hos Tre Stiftelser i Göteborg måste lämna sina hem om IVO (Inspektionen för vård och omsorg) vinner målet i högsta förvaltningsdomstolen. Ingen ifrågasätter det faktum att vi bedriver god och mycket uppskattad vård för äldre, det handlar om en ren teknikalitet (mer>>>

För mig som direktör på Tre Stiftelser är den komplext utmaning, men jag står inte ensam. Utöver inkopplade jurister träffs även jag och Jan Blomström för proaktivt ledarstöd. Tilllsammans fångar vi upp det som sker och omformar det till actions., för egen hälsa, men också för att att göra chefsgrupperna trygga till att uppprätthålla trygghet i verksamheten.

I turbulenta processer sker allt snabbt och Jan och jag träffs varannan vecka. Vi rör oss snabbt mellan analyser, strategiska vägval, praktiska modeller och konkret handlande, som ett perfekt smörjmedel där det gnisslar för stunden. En variant av praktisk flexibilitet som kanke kan framstå som en av Jans specialiteter.

3 stiftelser två.jpeg

BOOKS

We broadcast live, both with and without guests, on ours  Facebook page  and spring  Youtube channel . We run both scheduled broadcasts and more spontaneous with shorter foresight, so stay tuned. 

3stiftelser.jpeg

Maten ska vara lust och glädje, en sinnlig njutning som ökar lusten till livet!

Sandra Hultén Johansson

bottom of page