top of page

Prolead Förlag är vår aktör mot bokbranschen. Med utgivning av praktiskt litteratur inom området ledarskap & omsorg vill vi bidra till ny kunskap och fördjupade insikter för ett modernt och hållbart arbetsliv. Förlaget är en del inom Prolead Academy AB. 

  • FÖR DIREKTKUNDER | Dina exemplar köper du i vår BokShop eller genom dina vanliga inköpskanaler. 

  • FÖR BRANSCHKUNDER | Order och distribution sker genom Stjärndistribution. För elektroniska E-böcker och ljudböcker samarbetar vi med Elib

48a.jpg

VÅRA TITLAR

2023 | LSS - med hjärtat i ramen - Jan Blomström 

2022 | Ledarrevolutionen - Jan Blomström & Lena Perrault 

2017 | Älskade äldreomsorg (pocket) - Jan Blomström

2016 | Älskade äldreomsorg, ett arbetsmaterial - Jan Blomström

2016 | Älskade äldreomsorg - Jan Blomström

2015 | Chefen som personlig tränare - Jan Blomström

2014 | Framgångsrika Arbetsplatser - Henrik Tangen

2014 | I huvudet på en landshövding - Gunnar Björk

2014 | Havet räcker inte - Ann Beskow

2013 | Älskade assistent - Jan Blomström

2012 | Talangfabriken - Jan Blomström

2010 | Talangaccelererande ledarskap - Jan Blomström

ILLUSTRATIONER

Om du lyssnar på ljudböcker, finner du illustrationerna här >>>

RECENSTIONS-EXEMPLAR

Ange vilken titel du är intresserad av, vart den kommer att recenseras och dina kontaktuppgifter här >>>

VÅRA FÖRFATTARE

Jan Blomström | Affärspsykolog och grundare av Prolead. Skriver praktiska böcker som gör det komplicerade enkelt och lättbegripligt.

Lena Perrault | Filosofie Magister inom pedagogik och rektor på en kommunal förskola och grundskola.

Henrik Tangen | HR-specialist och författare till flera titlar. Drivs av att levandegöra evidensbaserad HR.

Gunnar Björk | Tidigare landshövding i Dalarna och politiskt sakkunnig till stadsminister Torbjörn Fälldin.  

Ann Beskow | Mångårigt kommunalråd och EU-politiskt aktiv som slagit om och nu skriver skönlitteratur.

logotype_svart.png
bottom of page