top of page

DRIVNA TEAM & LEDNINGSGRUPPER

Välfungerande ledningsgrupper och handlingskraftiga team i verksamheten gör det lätt att trivas och skapa riktigt bra resultat tillsammans. 

Med affärspsykolog Jan Blomström ombord får ni en ödmjuk sanningssägare som tar er med på en utvecklingsresa präglad av beyond leadership, där ni får  skörda effekten av modernt ledarskap och framgångsrika arbetssätt. 

Genomförandet  anpassar alltid helt i linje med era behov och knyter praktiskt an till den del av er vardag som ger er extra relevans och konkret nytta. 

11a.jpg

Jan Blomström
Affärspsykolog 

STÄRK ERA TEAM & LEDNINGSGRUPPER 

Insatserna sker fysiskt på plats, i vårt digitala mötesrum eller genom kundens egna lösningar över hela landet. Syftet förankras alltid i er vardag, men vid mer givet innehåll väljer många utifrån Jans böcker eller onlinekurser eller andra aspekter av effekterna av modernt ledarskap och dess möjligheter till hållbart och effektivt arbetsliv.

ikon_team_grande_edited.png

WorkShop´s

Utveckling helt på era villkor. Affärspsykolog Jan Blomström möter ert team eller ledningsgrupp direkt utifrån er faktiska situation. Ingen fråga är för liten eller för stor.

 

Tillsammans fokuserar vi på den effekt ni vill uppnå och genomför ett handfast och processinriktat arbete, hela tiden med tydlig förankring i er vardag..Tillförsel av ny expertis balanseras med praktisk träning för att stärka såväl som utmana er mot effekterna av modernt ledarskap och dess möjligheter till hållbart och framgångsrik verksamhet.

 

Välj allt från fristående pass till samlade insatsdesign kompletterade med böcker och online-kurser. Insatserna sker fysiskt hos er eller i vårt digitala mötesrum över hela landet enligt modulerna <1,5 timme, 1/2-dag, 1/1-dag, lunch-lunch, 2 dagars eller helt kundunika design.

ikon_workshop.png

Företagsintern utbildning

Utbildning helt på era villkor där affärspsykolog Jan Blomström designar utbildningen utifrån senaste forskningsrönen med innehåll helt utifrån era behov och önskemål. Ni godkänner alltid föreslagen design innan uppstart och den kan dynamiskt också justeras under genomförandet.

Vi utbildar processinriktat för maximal reflektion och integrering med tidigare erfarenheter så varje deltagare ges möjlighet att öka kunskapen, fördjupa insikten och samla kraften att sjösätta konkreta verktyg i sin egen vardag. Det är så vi menar att handlingskraft på en framgångsrik arbetsplats skapas.

 

Välj allt från fristående pass till samlade utbildningsdesign kompletterade med böcker och online-kurser. Utbildningen sker fysiskt hos er eller i vårt digitala mötesrum över hela landet enligt modulerna <1,5 timme, 1/2-dag, 1/1-dag, lunch-lunch, 2 dagars eller helt kundunika design.

ikon_föreläsning.png

Föreläsningar

Boka en föreläsning med affärspsykolog Jan Blomström till kommande ledningsgruppsmöte, teamträff, planeringsdag eller konferens. Jan är lika given talare vid de stora arrangemangen som vid de små sammanhangen och hans unika förmåga att göra det komplexa enkelt tillför ny kunskap, utmanar givna sanningar och lockar till eftertanken.

Välj allt från fristående pass till samlade insatsdesign kompletterade med böcker och online-kurser. Föreläsningarna sker fysiskt hos er, i vårt digitala mötesrum över hela landet enligt modulerna <1/2 timme, <1 timme, <2 timmar eller <3 timmar eller helt kundunika design.

ikon_puls.png

AffärsPsykologiskPuls® 

AffärsPsykologiskPuls® (APP) är vårt tjänstekoncept för evidensbaserade och datadrivna ledningsbeslut för framgångsrik och kostnadseffektiv verksamhet. Samtidigt som ert systematiska arbetsmiljöarbete får en ny standard som kännetecknas av hållbarhet och trivsel på jobbet.

 

Genom verksamhetsnära work-flows ges teamen möjlight till hög grad av praktiskt engagemang och ett vardagligt växande i sitt arbete mot uppsatta mål. Vid kränkande behandling får ni alltid stöd kring analys och konkreta actions.

Läs mer om pulsen >>>

ikon_arbetsmiljo_grande_edited.png

Handledning

Traditionell personalhandledning när den är som bäst. Välj mellan processhandledning, ärendehandledning eller löpande verksamhets- och förändringshandledning. 

Speciellt kan ni ta del av Jans dubbelkompetens som specialist i klinisk neuropsykologi och sin mångåriga erfarenhet av insatser inom skola, socialt arbete, myndighetsutövning, SoL, LSS och hela spektrat av omsorgsverksamheter.

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

Du kan alltid kontakta oss helt förutsättningslöst, så skissar vi tillsammans på hur vi kan möta din frågeställning på allra bästa sätt!

bottom of page