top of page

OM OSS

Prolead Acacdemy är ett kunskapscenter där ni tränar ert ledarskap och er verksamhet. Vi älskar effekterna av modernt ledarskap och dess möjligheter till hållbara och framgångsrika arbetsplatser, en kärlek vi tror du delar!

 

I affärspsykolog Jan Blomström möter du en kraftfull ledarskapsexpert och erkänt ödmjuk sanningssägare som med sin affärspsykologiska verktygslåda verkligen fusionerar kunskapen om mänskligt beteende med den effekt som uppnås på jobbet, alltid med fokus på ditt och arbetsplatsens resultat! 

 

Tillsammans - för drivna ledare och arbetsplatser!

JAN BLOMSTRÖM

Jan Blomström är utbildad psykolog vid universiteten i Oslo och Bergen och är idag affärspsykolog, leg. psykolog, organisationspsykolog samt specialist inom klinisk neuropsykologi. 

Under närmare 30 år har Jan arbetat med chefer, ledare och medarbetare inom arbetslivets psykologi och har idag en djup insikt kring de utmaningar ledare och medarbetare möter i sina uppdrag på jobbet. 

11a.jpg

Jan Blomström

Affärspsykolog &
Spec. i klinisk neuropsykologi

VÅR KARAKTÄR

VÅR MISSION

 • Ett talangaccelererande arbetsliv, där alla får växa och utvecklas! 

 

BEYOND LEADERSHIP

 • Är vår attityd där vi förmedlar vår kärlek till nya generationens ledarskap och framförallt till den effekt som uppnås.

 • BL visar på effekten av ett sätt att vara inom ett värde- och tillitsbaserat ledarskap där man inspirerar andra till egen och gemensam måluppfyllelse. 

 • Skapar ett handlingsutrymme för individuella initiativ

 • Genererar en ledarroll med koll framför kontroll.

 

AFFÄRSPSYKOLOGISK GRUND

 • Våra insatser utgår från en affärspsykologisk grund, en plattform där kunskap om mänskligt agerande förenas med fokus på den effekt som uppnås. 

 

GRAFISK LOGO

 • Vårt affärspsykologiska DNA återspeglas även i vår grafiska logo där psykologin (psi-tecknet Ψ som internationellt används som symbol för psykologisk kunskap) fusioneras med business (euro-tecknet € symboliserar business och effekt).

BOLAGSFAKTA

Prolead Academy AB 

Org Nr: 556521-0530

Sätet är lokaliserat på Gotland 

 

Bankgiro: 5876-5017

Besök Allabolag.se för status.

Verksamheten har drivits sedan 1993, men då i annan bolagsform och under annat namn. 

Bolaget ägs till 100 % av familjen Blomström.

KONTAKTA OSS

Prolead Academy – ett kunskapscenter för ledarskap och arbetsliv under ledning av Jan Blomström

Västergarn Lauritse 148 E

622 30  GOTLANDS TOFTA

Telefon

070 - 6622805

E-post

Social Media

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Black YouTube Ikon
 • Twitter
Tack för ert meddelande
bottom of page