top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

Talangacc. ledarskap | IB

<<< TILLBAKA

 

NYA TIDENS LEDARSKAP

Den nya generationen medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna och de behöver ett helt annat ledarskap för att prestera bra än det det som tidigare varit så framgångsrikt. Då behövs också en helt annan typ av ledarskapslitteratur.

 

Affärspsykolog Jan Blomström sitter inne med nycklarna till ett framtidssäkrat ledarskap. I boken Talangaccelererande ledarskap presenteras en mycket slagfärdigt formel för ett modernt och inbjudande ledarskap utifrån dagens och morgondagens förutsättningar. Ett ledarskap där alla utvecklas och medskapar till de kloka lösningarna.

 

Ledarskapsmodellen främjar frihet under ansvar, men fokuserar också starkt på förväntad leverans, på disponibla resurser, på ramar och förutsättningar och självklart på ett genuint ärligt intresse för hur det går. Som chef får du en ökad styrning samtidigt som medarbetarna får en ökad frihet, en prestigelös paradox som släpper stora mängder energi fri i verksamheten för både chef och medarbetare.

 

Sagt om "Talangaccelererande ledarskap"

- Detta är en bok du beöver lsa oavsett om du leder dig sjäv eller andra

Camilla Littorin, förbundssekreterare, FöretagarFörbundet

 

----------

 

FAKTA

Format | Inbunden

107 sidor

Författare | Jan Blomström

Talangacc. ledarskap | IB

PrisFrån 200,00 kr
Moms ingår ej
 • Inledning

   

  Resan fram till idag

  • Informationssamhället
  • EU:s nyckelkompetenser
  • Förenklad bild av en tidigare skola
  • Förenklad bild av dagens skola
  • Generation G
  • Bokens utgångspunkt
  • Hamburgaren

   

  Att leda

  • Paradoxal blandning av chefsroll och ledarroll
  • Chefens som rollkaraktär
  • Chef i världsklass - hot eller möjlighet?
  • Ärligt, vill du släppa fram andra än dig själv?
  • Gör det enkelt, det är människor vi jobbar med
  • Hög grad av professionell vilja
  • Hög grad av personlig ödmjukhet
  • Medarbetare innehar äganderätt till sitt uppdrag
  • Avsaknad av förväntad leverans
  • Löneavdrag vid avsakad av förväntad leverans
  • Dagens chef har fyra arbetsuppgifter
  • Ledarskap med distasn
  • Chefens nya spelplan
  • Social tillit som framgångsfaktor
  • VM-guld
  • Sjapa ett principfast klimat
  • Skapa ett klmat där sanningar tål att höras
  • Förvänta dig leveransklar personal

   

  Att bli ledd

  • Att vara anställningsbar
  • Stor lönebudget
  • Strävansmål och viljeinriktning
  • Ökad marknadsvärde
  • Personligt åtagade
  • Gemensam äganderätt
  • Disciplinerat klmat
  • Transparent verksamhet

   

  Att organisera

  • Arbetslag
  • Samordnare
  • Mötesarenor
  • Dagordning och protokoll
  • Mötesfrekvens
  • Spelregler och beslutsmydighet
  • Är en arbetad timme en kostnad eller ett värde?
  • Utmaningar
  • Större avdelningar och organisationer
  • Arbetslag på flera nivåer

   

  Röster från andra håll

   

   

   

bottom of page