top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

VÄGEN - för ökad fokus

VÄGEN - för ökad fokusdialog

NYHET |  Vägen är en online-kurs som ingår som en del av ledarens verktygslåda, en samling praktiska verktyg för drivna ledare och arbetsplatser här på Prolead Academy. 

 

När du tröttnat på kurser som säger VAD som är det rätta  så får du här handfasta verktyg som  steg för steg praktiskt visar HUR du ska ska gå tillväga och varför.

 

Vägen är ett konkret verktyg som förenklar dialog och skapar samsyn i komplexa aspekter som berör grunderna i varför vi är på jobbet så alla kan mötas i samma bild av sin spelplan. Steg för steg visualiserar man arbetsplatsens grundläggande elementen i vad man ska få till och enas i hur man ska och inte ska agera för att nå bästa effekten i verksamheten. Ni får lika hög grad av skärpa och tydlighet som utrymme för dialog och alternativa inspel.

 

Jan Blomström som kursledare möter du en kraftfull ledarskapsexpert och erkänt ödmjuk sanningssägare med närmare 30 års erfarenheter av arbetslivets utmaningar. Han är affärspsykolog, grundare av Prolead Academy och författare till flertalet böcker för drivna ledare och arbetsplatser.

 

Kursen är diplom-grundande. Du går den När, Var och Hur du vill, på din dator, läsplatta eller smartphone. Du deltar aktivt i kursen med en blandning av korta filmer och textbaserad information. Dessutom utmanas du hela vägen genom aktivt agerande genom ställningstaganden, reflektionsövningar, downloads, tips och kunskapskontroller.

 

Ditt nästa steg

När du beställt din online-kurs här i shop´en får du inloggningsuppgifterna via mail i direkt närtid till vår lärplattform Prolead Learnster. Vid fler deltagare, skriv deras Namn samt E-postadress i separat mail till kurs@prolead.se. 

 

Kursen kan även genomföras på plats på er ort, eller som onlineutbildning i komination med fysisk utbildning på plats. Den kan också profileras och ha kundunika budskap eller beställas som kursabonnemang med löpande avrop.

 

Kontakt oss för fortsatt dialog >>>

 

__________

 

FAKTA

 • Onlinekurs - gå När, Var och Hur du vill (ca 2 tim).
 • Kursledare - Jan Blomström, affärspsykolog
 • Målgrupp - Nya och  erfarna ledare, formella chefer och ideella ledare m.fl.

 

 • ca 2 timmar, vilket motsvarar ca 1/2 dags utbildning
 • Blended - learning design för bästa upplevelse och effekt
 • 29 filmklipp (1 tim 27 minuter) med budskap
 • Textbaserade förklarande budskap
 • Bilder
 • Nerladdningsbart arbetsmaterial
 • Reflektionsövningar och ställningstaganden
 • Kunskapskontroll
 • Diplom

 

_________________

SAGT AV ANDRA

 

Kursen gav mig insikter och stärkte mig i min uppfattning kring önskvärda beteenden på vår arbetsplats. Jan bidrar med många metaforer från vardagliga sammanhang som gör det lätt att omsätta kunskapen och öka förståelsen.

***** 5/5  |  Linda Zetterström

 

En mycket bra och lärorik kurs som gav mig bra, enkla och användarvänliga verktyg som jag kommer använda i min vardag som chef och ledare. Det som jag tycker är extra bra är att kursledaren på ett tydligt och förståeligt sätt förklarar vikten av tydliga mål och önskvärda beteenden osv. och hur man löpande kan arbeta med detta i sin organisation för att uppnå önskvärda resultat. Även bra verktyg om hur man hanterar icke önskvärda beteenden och situationer hos medarbetare och team. En kurs att rekommendera för alla chefer och ledare oavsett om man är ny eller har lång erfarenhet.

***** 5/5  |  Johan Goot

 

Vägen för ökad fokusdialog; konkretiserar och tydliggör stegen för att skapa samsyn och verksamhetsutvecklande arbetssätt. Samsynen skapar spelregler för önskat beteende och därigenom tydliggör de också de oönskade beteendet och hur dessa motsatser skall hanteras. Denna kurs ger en tydlig och lättarbetad modell för vilka frågor jag behöver fokusera på och på vilket sätt. Alla borde ta sig igenom utbildningen även om det bara var för att stämma av var de befinner sig i det egna arbetet.

***** 5/5  |  Kaj Stenman

 

Det ger oss ytterligare möjligheter att arbeta effektivt med att ta våra innovativa idéer till nya nivåer. Det känns som att lämna en mental smörjkanna till förmån för ett automatiskt smörjsystem där hela teamet bidrar till innovativ utveckling och teknik.

***** 5/5. |. Roger Danielsson

VÄGEN - för ökad fokus

PrisFrån 1 490,00 kr
Moms ingår ej
 • Introduktion

  • Vägen - ett verktyg för ökad fokusdialog
  • Din kursledare
  • Ladda ner ditt verktyg

   

  Grunden

  • Vikten av samsyn
  • Något ska uppnås
  • Något får oss dit
  • Något försvårar för oss
  • En levande dialog

   

  Verktyget

  • Mål - drömmen om ett framtida tillstånd
  • Vägen - ett önskat agerande
  • Diket - avsaknad av önskat agerande
  • Disciplin & fokus
  • Avvikelser
  • 3-delade handlingsplaner

   

  Arbetsprocess

  • Arbeta med målbilden
  • Arbeta med önskat beteende
  • Arbeta med avsaknad av önskat beteende
  • Ständiga förbättringar
  • Systematisk avstämning
  • Spontana reflektioner
  • Autokorrigering
  • Formella samtal

   

  Avslutning

  • Vägen tar oss till målet
  • Slutprov Vägen
  • Riktigt bra jobbat!
bottom of page