top of page

PROLEADBLOGGENVÄGEN - för ökad fokusdialog

NYHET | Vi har tagit fram en helt ny online-kurs, "Vägen" som ingår som en del av ledarens verktygslåda, en samling praktiska verktyg för drivna ledare och arbetsplatser här på Prolead Academy. 


Vägen är ett konkret verktyg som förenklar dialog och skapar samsyn i komplexa aspekter som berör grunderna i varför vi är på jobbet så alla kan mötas i samma bild av sin spelplan. Steg för steg visualiserar man arbetsplatsens grundläggande elementen i vad man ska få till och enas i hur man ska och inte ska agera för att nå bästa effekten i verksamheten.


Ni får lika hög grad av skärpa och tydlighet som utrymme för dialog och alternativa inspel.Det är spännande med hemsidor. Det är sällan jag ens själv registrerar hur en hemsida ser ut eller inte. Det är inte heller särskilt ofta som jag får någon återkoppling kring min egen hemsida. Ändå ligger det ofta riktigt mycket tankearbete bakom alla hemsidor.

SÅ STORT men ändå inte...


Så nu har det hänt, vår hemsida har fått en sig en make-over!

Framförallt kommer du märka att jag samlat all LSS- och omsorgsinriktad information på ett och samma ställe. En tydlig landningssida för alla som har sitt intresse inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Där finner du mina böcker, onlinekurser och tjänster inom det området som är en naturlig del av min dubbelkompetens som neuropsykologspecialist.


Övriga hemsidan blir tydligare riktad till den affärspsykologiska verksamheten med coachning, team och arbetsmiljöinsatser. Där hittar du också online-kurser, böckerna och podcasten som har en tydligare som hör till det området. Jag hoppas det förenklar för alla besökare på hemsidan, att man känner sig mer hemma och lättare hittar det man är på jakt efter.


Prolead = Jan

Eventuellt kommer du även lägga märke till att jag tonat ner delen om "kunskapscenter" till förmån att göra det ännu enklare och tydligare att affärspsykolog Jan Blomström och Prolead Academy hör ihop. Något som i och för sig inte var någon hemlighet tidigare heller, men ändå. Lite renare, lite enklare, lite tydligare :-) Något som jag också tror framkommer i har vi putsat till våra olika formuleringar och beskrivningar.


Nyfiken? Kom gärna in och titta runt och upplev den nya strukturen, nya formuleringarna och det andra.


Allt gott så länge!


Jan Blomström

Affärspsykolog & grundare

Prolead Academy 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Expertis & träning inom modernt ledarskap och hållbart arbetsliv 

med affärspsykolog Jan Blomström


COACHNING I TEAM I PULS | KURSER | BÖCKER I PODCAST | LSS
"-Inte visste jag att det var så mycket av det jag tänkte kring mitt jobb, som jag egentligen skulle ha behövt sett på från ett helt annat håll". Kommentaren kommer från en av deltagarna och sätter fingret på innehållet i den här online-kursen för dig som arbetar inom daglig verksamhet. Mycket av det som vi redan är säkra på, borde kanske se på från hela andra perspektiv, för att verkligen skapa liv värda att levas utifrån lagstiftningen LSS.


Kursen är en onlinekurs som du går när, var och hur du själv vill, men den kan givitvis även genomföras IRL på plats i er verksamhet.


Kursledare är spec. neuropsykolog Jan Blomström


Vill du ser mer eller beställa din plats? Se vidare här >>>bottom of page