top of page

Prolead Förlag är vår aktör mot bokbranschen. Med utgivning av praktiskt litteratur inom området ledarskap & omsorg vill vi bidra till ny kunskap och fördjupade insikter för ett modernt och hållbart arbetsliv. Förlaget är en del inom Prolead Academy AB. 

  • FÖR DIREKTKUNDER | Dina exemplar köper du i vår BokShop eller genom dina vanliga inköpskanaler. 

  • FÖR BRANSCHKUNDER | Order och distribution sker genom Stjärndistribution. För elektroniska E-böcker och ljudböcker samarbetar vi med Elib

48a.jpg

VÅRA TITLAR

2023 | LSS - med hjärtat i ramen - Jan Blomström 

2022 | Ledarrevolutionen - Jan Blomström & Lena Perrault 

2017 | Älskade äldreomsorg (pocket) - Jan Blomström

2016 | Älskade äldreomsorg, ett arbetsmaterial - Jan Blomström

2016 | Älskade äldreomsorg - Jan Blomström

2015 | Chefen som personlig tränare - Jan Blomström

2014 | Framgångsrika Arbetsplatser - Henrik Tangen

2014 | I huvudet på en landshövding - Gunnar Björk

2014 | Havet räcker inte - Ann Beskow

2013 | Älskade assistent - Jan Blomström

2012 | Talangfabriken - Jan Blomström

2010 | Talangaccelererande ledarskap - Jan Blomström

ILLUSTRATIONER

Om du lyssnar på ljudböcker, finner du illustrationerna här >>>

RECENSTIONS-EXEMPLAR

NEW THEMES COMING SOON

Thursdays at: 0800-0830

  • Many projects mean that we are a little behind schedule in presenting this autumn's program, but it will soon, be patient.  Feel free to look at our selection of previous webinars on ours  Youtube channel  while!

For inspiration and benefit, we spread our love for modern leadership and working life for something we call talent-accelerating Sweden's working life.

Here Jan gives you his best tips and tools for understanding and acting so that you contribute to creating a workplace that is sustainable in every way.

You can soon register here >>>

VÅRA FÖRFATTARE

Jan Blomström | Affärspsykolog och grundare av Prolead. Skriver praktiska böcker som gör det komplicerade enkelt och lättbegripligt.

Lena Perrault | Filosofie Magister inom pedagogik och rektor på en kommunal förskola och grundskola.

Henrik Tangen | HR-specialist och författare till flera titlar. Drivs av att levandegöra evidensbaserad HR.

Gunnar Björk | Tidigare landshövding i Dalarna och politiskt sakkunnig till stadsminister Torbjörn Fälldin.  

Ann Beskow | Mångårigt kommunalråd och EU-politiskt aktiv som slagit om och nu skriver skönlitteratur.

logotype_svart.png
bottom of page