top of page

Ett lyft för Personlig assistans


NYHET

Perfekt för dig som arbetar inom personlig assistans! En helt ny online-kurs som lyfter rollen som Personlig assistent till att verkligen bidra till liv värda att levas i linje med LSS-lagens intentioner. I kursen tar Jan Blomström utgångspunkten i vad som är ett liv som alla andra men utmanar också hjärtas inre övertygelser av vad som är rätt och riktigt. Samtidigt låter han sin unika förmåga att göra komplexa ramverk enkla och lättbegripliga för att belysa hur verksamheten styrs av lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS har på många sätt bidragit till att individer med funktionsvariation och deras närstående givits en ökad livskvalité. Samtidigt är det inte helt givet hur man inom verksamheterna behöver agera för att nå dit. Kursen arbetar grundligt igenom möjligheterna till hantverket LSS och utmaningen i att balansera hjärtat i ramen. Mängder av praktiska exempel, vardagsnära dilemman och konkreta situationer hör förenklat din integrering i den egna verkligheten. Kursen innehåller även övningar och diskussionsfrågor för vidare samtal i verksamheterna. Jan Blomström är legitimerad psykolog med specialistbehörighet inom klinisk neu­ropsykologi och besitter en djup trovärdighet inom LSS och dess humanistiska värden. Jan har varit aktiv inom LSS sedan 1994 och är bland annat författare till böckerna LSS – med hjärtat i ramen och Älskade assistent. Kursen är diplom-grundande. Du går den När, Var och Hur du vill, på din dator, läsplatta eller smartphone. Du deltar aktivt i kursen med en blandning av korta filmer och textbaserad information. Dessutom utmanas du hela vägen genom aktivt agerande genom ställningstaganden, reflektionsövningar, downloads, tips och kunskapskontroller.


Comments


bottom of page