top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

Daglig verksamhet - med hjärtat i ramen

För dig som arbetar inom daglig verksamhet!

 

En kurs som lyfter rollen som medarbetare inom Dagliga verksamheter till att verkligen bidra till liv värda att levas i linje med LSS-lagens intentioner.

 

I kursen tar Jan Blomström utgångspunkten i vad som är ett liv som alla andra men utmanar också hjärtas inre övertygelser av vad som är rätt och riktigt. Samtidigt låter han sin unika förmåga att göra komplexa ramverk enkla och lättbegripliga för att belysa hur verksamheten styrs av lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

LSS har på många sätt bidragit till att individer med funktionsvariation och deras närstående givits en ökad livskvalité. Samtidigt är det inte helt givet hur man inom verksamheterna behöver agera för att nå dit.

 

Kursen arbetar grundligt igenom möjligheterna till hantverket LSS och utmaningen i att balansera hjärtat i ramen. Mängder av praktiska exempel, vardagsnära dilemman och konkreta situationer hör förenklat din integrering i den egna verkligheten. Kursen innehåller även övningar och diskussionsfrågor för vidare samtal i verksamheterna.

 

Jan Blomström är legitimerad psykolog med specialistbehörighet inom klinisk neu­ropsykologi och besitter en djup trovärdighet inom LSS och dess humanistiska värden. Jan har varit aktiv inom LSS sedan 1994 och är bland annat författare till böckerna LSS – med hjärtat i ramen och Älskade assistent.

 

Kursen är diplom-grundande. Du går den När, Var och Hur du vill, på din dator, läsplatta eller smartphone. Du deltar aktivt i kursen med en blandning av korta filmer och textbaserad information. Dessutom utmanas du hela vägen genom aktivt agerande genom ställningstaganden, reflektionsövningar, downloads, tips och kunskapskontroller.

 

 

Ditt nästa steg

När du beställt din online-kurs här i shop´en får du inloggningsuppgifterna via mail i direkt närtid till vår lärplattform Prolead Learnster. Vid fler deltagare, skriv deras Namn samt E-postadress i separat mail till kurs@prolead.se

 

Kursen kan även genomföras på plats på er ort, eller onlineutbildning i komination med fysisk utbildning på plats. Den kan också profileras och ha kundunika budskap eller beställas som kursabonnemang med löpande avrop.

 

Kontakt oss för fortsatt dialog >>>

 

__________

 

FAKTA

 • Onlinekurs - gå När, Var och Hur du vill (ca 6-8 tim).
 • Kursledare - Jan Blomström, neuropykologspecialist och författare bl.a. till böckerna "LSS -med hjärtat i ramen" och "Älskade asistent". 
 • Målgrupp - alla som arbetar inom och med dagliga verksamheter inom LSS.

 

 • ca 6-8 timmar, vilket motsvarar ca 2 dags utbildning
 • Blended - learning design för bästa upplevelse och effekt
 • ca 70 filmklipp med budskap
 • Textbaserade förklarande budskap
 • Bilder
 • Nerladdningsbart material
 • Reflektionsövningar och ställningstaganden
 • Kunskapskontroll
 • Diplom

 

Daglig verksamhet - med hjärtat i ramen

PrisFrån 1 000,00 kr
Moms ingår ej
 • Introduktion

  • En kurs inom Daglig verksamhet
  • Din kursledare

   

  Livet & LSS

  • Sitt eget liv
  • Järnringen
  • Att leva självständigt
  • Drömmar & relationer
  • Som andra
  • Olika typer av liv
  • Livet bortom LSS
  • Tomglo kring livet & LSS

   

  Hjärtat inom LSS

  • En personlig övertygelse
  • Som medarbetare & kollega
  • Som individ & närstående
  • Som politiker & lobbyist
  • Som ideell och allmänhet
  • Tomglo kring hjärtat inom LSS

   

  Ramen inom LSS

  • En lagstadgad verksamhet
  • Socialtjänstens uppdrag
  • Bakgrund till LSS
  • Personkretsar
  • Viljeinriktningar
  • Strävansmål
  • Mantran
  • Menyn
  • Icke-frågor
  • Tystnadsplikt
  • Anmälningsplikt
  • Övriga tjänster inom LSS
  • Tomglo kring ramen inom LSS

   

  Hjärtat i ramen inom LSS

  • Vardagens utmaningar
  • LSS som yrke
  • Hantverket
  • Yrkesrollen
  • Uppdraget
  • Uppdragsgivaren
  • Sig själv som arbetsverktyg
  • Professionalitet
  • Personligt & privat
  • Intimitet
  • Generellt & unikt
  • Insikt
  • Kris
  • Makt
  • Etiska dilemman
  • Överleverans
  • Kvalité
  • Dokumentation
  • Underlåtenhetssynd
  • Samverkan med andra
  • Daglig verksamhet - konkreta nedslag
  • Tomglo kring hjärta i ramen inom LSS

   

  Avslutning

  • Ett liv värt att levas
  • Slutprov LSS fördjupningskurs
  • Riktigt bra jobbat!
bottom of page