banner10-1.jpg

Arbetsmiljöarbete för trivsel och effekt!

Med AffärsPsykologiskPuls® (APP) / Weekli sätts en ny standard för ert arbetsmiljöarbete. Med evidensbaserade trender och prognoser, från den individ till styrelsenivå, varje vecka, gör det lätt att agera på rätt frågor till rätt tid,

Vi stöttar er i analyserna, larmar vid kränkningar och lotsar medarbetarna tryggt framåt genom en anonym chatt. Ni uppfyller alla krav i visselblåsarlagen och ni har möjlighet att även fånga företagsintern data direkt i pulsen. 

Verksamhetsnära work-flows lyfter ert SAM- och OSA-arbete och skapar ett praktiskt engagemang för en hållbar arbetsmiljö i vardagen. 

lyssna_grande_cb65e5bd-eb56-456c-a949-b71a6c6ef19d_550x.jpg
ikon_förstå-1.png
agera_grande_e0baae48-b8b9-4b94-83c2-5cb212864b5c_550x.jpg

LYSSNA!

Låt rösten höras!


Varje vecka får medarbetarna berätta om sin arbetssituation genom att besvara tio frågor i en intelligent puls, direkt i en Weekli-app.

Snabbt, smidigt och tryggt, det tar 20-30 sekunder och man svarar helt anonymt.


För kränkande särbehandling finns särskilt larmsystem inbyggt.

FÖRSTÅ!

Låt resultaten tala!

Grafiska gränssnitt och skrivna insikter gör det enkelt att få en djupare förståelse av vad som är på gång på er arbetsplats.

Trender & prognoser visar vägen för
 enskilda, för team och för er som ledning.

Resultaten talar i strategiska nyckeltal ända ner på enskild frågenivå.

AGERA!

Agera för prestation!

När mjuka humanfaktorer översatts till affärskritiska fakta, är det lätt att agera rätt. Något som gäller från den enskilda upp till styrelsenivån.

Tillsammans säkerställer ni att kollegor trivs, att lagkraven efterlevs och att  affärsmålen överträffas

Dessutom får ni omedelbar feedback på hur era actions landat.

ikon_speakup_grande_5ea63352-232f-4c45-8dfa-0acae470c16b_550x.png
ikon_askmore.png
ikon_puls.png

SPEAK-UP!

Chatt & visselblåsarfunktion! 

Med Speak-UP funktionen fyller pulsen EU-direktivets krav på visselblåsarfunktion som arbetsgivare med 50< anställda behöver kunna visa. 

 

Ni får även en anonym chatt där man kan bolla tankar, ha dialog vid kränkningar och givetvis visselblåsa.

 

I chatten lotsas medarbetarna av vår affärspsykolog Jan Blomström.

ASK-MORE!

Ställ era egna frågor! 

Med AskMore-funktionen kan ni nytta kraften i er organisation genom att hämta in medarbetarnas idéer och åsikter i helt egna frågor direkt genom pulsen.

Snabbt och smidigt utan att störa era medarbetarna får ni resultat från varje team och upp till organisationsnivån.

Skapar inkluderande underlag för era actions och ökat engagemang.

SKRÄDDARSY ER INSATS!

Ett skalbart tjänstekoncept

 

GRUND

  • AffärsPsykologiskPuls© (APP) / Weekli | Abonnemang


TILLVAL

  • APP | Resultatsagent

  • APP | Pulsanalys 

  • APP | Pulscoachning

  • APP | SpeakUp

  • APP | AskMore

  • APP | Workshop – I, II & III

  • APP | Anpassad insats