top of page

FUNDERINGAR?

- ställ din fråga i chatten nedanför

WorkShop´s

Utveckling på era villkor!

 

Samla era ledningsgrupper, team och medarbetare för att tillsammans med affärspsykolog Jan Blomström. Utgå från er faktiska situation, ingen fråga är för liten eller för stor och skapa en förlyttning ni inte trodde var möjlig. Arbetet är processinriktat, tydligt förankrat i er vardag och med uttalat tema i fokus. 

 

Syftet är många gånger att utmana och lyfta ledarideologi och sarbetssätt. Stärka samarbetet i teamen, träna i organisationsstrukturer eller arbetsprocesser. Enas i kulturella spelregler och klimatfrågor.

 

Välj mellan ett kortare eller längre pass. Givetvis erbjuder vi även samlade insatsdesign.där vi kompletterar med böcker, online-kurser eller återkomande sammankomster. Insatserna sker på plats hos er, som hybrid alternativt i vårt digitala mötesrum efter överenskommelse.

 

---------------

Önskar du resonera helt förutsättningslös med oss kring ett upplägg? 

Kontakta oss här >>>

WorkShop´s

PrisFrån 15 000,00 kr
Moms ingår ej
 • Vid bokning av WorkShop´s

  • Jan kontaktar er i närtid för praktisk planering
  • Behov och förväntad effekt inventeras
  • Innehåll tas fram för godkännande
  • Workshopen genomförs enligt planering

  Resor

  • Vid fysisk insats utanför Gotland tillkommer rese- och boendekostnad enligt schablon.
  • Ersättningen är då 2000,- (alt. 4000,-) / resa samt 2000,- / övernattning om inget annat anges. 
bottom of page